Kulturně-historický spolek Strážci – Guardians

Kulturně-historický spolek Strážci – Guardians

Kontakt

Kulturně-historický spolek Strážci – Guardians

Na Lani 232,
Nový Jičín,
ČR

s.flajser@seznam.cz

Poslat e-mail

Informace

Členové tohoto spolku se historii věnují již mnoho let. Proto, abychom naplnili své představy a cíle, vznikl v lednu roku 2016 spolek „Strážci – Guardians“ se sídlem v Novém Jičíně. Členové tohoto spolku se zajímají o historii s důrazem na dějiny Českého státu a regionu, v němž žijí. Podílí se na zřizování a provozování tradičních vojensko-historických jednotek a to převážně z období gotiky, renesance, 30-ti leté války, 7-mi leté války, napoleoniky, … . Kromě toho se věnují i dalším kulturním aktivitám jako jsou výročí a oslavy svátků (sv. Václav, sv. Martin, sv. Mikuláš, Čarodějnice, dětské dny, … atd). Podílí se na udržování a záchraně historických památek. Spolupracujeme s obci Starý Jičín, kde členové našeho spolku pravidelně vykonávají údržbu hradu Starý Jičín v rámci jednotky “Starojická družina pro záchranu hradu”. Spolek spolupracuje s obcemi a městy Moravskoslezského kraje, s jinými spolky či organizacemi obdobného zaměření a společně se účastníme tradičních akcí a slavností nejen v regionu a okolí, ale i v zahraničí. Prostřednictvím konaných akcí prezentujeme nejen postoje a cíle spolku, ale zároveň prezentujeme město a region, v němž žijeme. Českou republiku prezentujeme prostřednictvím naši účasti na akcích pořádaných v tuzemsku i zahraniční. Širší škála zaměření našeho spolku skrz historickým obdobím nám umožňuje nabídnout městům, obcím a dalším organizacím pestrou nabídku programu, zaměřenou nejen na dějiny ale též na kulturu.
K těmto účelům již v rámci spolku funguje výuka historického šermu. Naši členové se pravidelně scházejí za účelem seznámení se a zdokonalování v šermířském umění. Další činnosti spolku je výchova a výcvik jezdců a koní. Tyto koně využíváme též v rámci historických průvodů, bitev a dovednostních ukázek. Dětem nabízíme též možnost usednout a projet se v sedle rytířského koně v rámci akcí. Naše cíle … Naším cílem je podílet se na programu historicko-kulturních akcí skrz dějinami Českého státu a regionu, v němž žijeme. Tímto co nejvěrohodněji přiblížit současným generacím charakter doby, dobový život, vybavenost a kulturu odívání.
Jelikož se členové spolku věnují zejména období středověku, renesanci a baroku, chceme účelně rozšiřovat naši programovou nabídku a seznamovat tak děti, mládež a širokou veřejnost s obdobím úzce spjatým s historii a dějinami našeho státu.Na obrázku může být: 5 lidí, smějící se lidé, stojící lidé a venku

Historická příslušnost

Rakousko

Naposledy přidané

Klub vojenské historie Morava Zlín
Lhota 283, Zlín, ČR No Ratings Yet
Spolek vojenské historie Faust
ČR No Ratings Yet
Klub vojenské historie SOS družstvo Kallich
Praha, ČR No Ratings Yet