Kulturně-historický spolek Strážci – Guardians

Kulturně-historický spolek Strážci – Guardians

Kontakt

Kulturně-historický spolek Strážci – Guardians

Na Lani 232,
Nový Jičín,
ČR

s.flajser@seznam.cz

Poslat e-mail

Informace

Členové tohoto spolku se historii věnují již mnoho let. Proto, abychom naplnili své představy a cíle, vznikl v lednu roku 2016 spolek „Strážci – Guardians“ se sídlem v Novém Jičíně. Členové tohoto spolku se zajímají o historii s důrazem na dějiny Českého státu a regionu, v němž žijí. Podílí se na zřizování a provozování tradičních vojensko-historických jednotek a to převážně z období gotiky, renesance, 30-ti leté války, 7-mi leté války, napoleoniky, … . Kromě toho se věnují i dalším kulturním aktivitám jako jsou výročí a oslavy svátků (sv. Václav, sv. Martin, sv. Mikuláš, Čarodějnice, dětské dny, … atd). Podílí se na udržování a záchraně historických památek. Spolupracujeme s obci Starý Jičín, kde členové našeho spolku pravidelně vykonávají údržbu hradu Starý Jičín v rámci jednotky “Starojická družina pro záchranu hradu”. Spolek spolupracuje s obcemi a městy Moravskoslezského kraje, s jinými spolky či organizacemi obdobného zaměření a společně se účastníme tradičních akcí a slavností nejen v regionu a okolí, ale i v zahraničí. Prostřednictvím konaných akcí prezentujeme nejen postoje a cíle spolku, ale zároveň prezentujeme město a region, v němž žijeme. Českou republiku prezentujeme prostřednictvím naši účasti na akcích pořádaných v tuzemsku i zahraniční. Širší škála zaměření našeho spolku skrz historickým obdobím nám umožňuje nabídnout městům, obcím a dalším organizacím pestrou nabídku programu, zaměřenou nejen na dějiny ale též na kulturu.
K těmto účelům již v rámci spolku funguje výuka historického šermu. Naši členové se pravidelně scházejí za účelem seznámení se a zdokonalování v šermířském umění. Další činnosti spolku je výchova a výcvik jezdců a koní. Tyto koně využíváme též v rámci historických průvodů, bitev a dovednostních ukázek. Dětem nabízíme též možnost usednout a projet se v sedle rytířského koně v rámci akcí. Naše cíle … Naším cílem je podílet se na programu historicko-kulturních akcí skrz dějinami Českého státu a regionu, v němž žijeme. Tímto co nejvěrohodněji přiblížit současným generacím charakter doby, dobový život, vybavenost a kulturu odívání.
Jelikož se členové spolku věnují zejména období středověku, renesanci a baroku, chceme účelně rozšiřovat naši programovou nabídku a seznamovat tak děti, mládež a širokou veřejnost s obdobím úzce spjatým s historii a dějinami našeho státu.Na obrázku může být: 5 lidí, smějící se lidé, stojící lidé a venku

Historická příslušnost

Rakousko

Naposledy přidané

Klub vojenské historie Hlučínsko – Hultschiner Ländchen z.s.
Zámecká 195, Velké Hoštice, ČR + 420 720 515 855 No Ratings Yet
IR Nr19 Alvinczy – Re-enactment Group
Budapešť, Maďarsko No Ratings Yet
Veresegyház Katonai Hagyományörző Egyesület
Veresegyház, Maďarsko No Ratings Yet