Klub vojenské historie Wurm, z.s.

Klub vojenské historie Wurm, z.s.

Kontakt

Klub vojenské historie Wurm, z.s.


Praha,
ČR

info@kvhwurm.cz

Poslat e-mail

Informace

Klub vojenské historie Wurm je zapsaný spolek z Prahy, které sdružuje zájemce o vojenskou historii. Zabývá se vojenskou historií v průběhu před druhou světovou válkou, v období druhé světové války a po druhé světové války. Cílem sdružení je připomínat nedávnou pohnutou historii. Členové klubu vojenské historie se pravidelně účastní historických rekonstrukcí bitev, výstav a akcí, spolupracují při tvorbě dokumentárních a filmových projektů, jako odborní poradci, herci i zapůjčením uniforem a výstrojí, renovují historickou techniku (DKW 350 NZ, Opel Olympia) pro použití na akcích klubů vojenské historie. Dále provádí badatelskou a sběratelskou činnost zaměřenou zejména na uniformy a výstroj výše zmíněných období.

Věnujeme se historii v období 1933 – 1948. Představujeme civilisty z období první republiky, československou armádu před Mnichovem, Finanční stráž, jednotky SOS, Wehrmacht Heer, Partyzány SSSR, Povstalce v květnu 1945, wehrwolf a banderovce a jednotky Prvního pohotovostního pluku národní bezpečnosti.

 Členové klubu nepodporují nacismus, komunismus a další extrémistické politické systémy. Členové občanského sdružení dále prohlašují, že nejsou členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporují. 

Na obrázku může být: 8 lidí, stojící lidé

Historická příslušnost

Německo

Naposledy přidané

Klub vojenské historie Morava Zlín
Lhota 283, Zlín, ČR No Ratings Yet
Spolek vojenské historie Faust
ČR No Ratings Yet
Klub vojenské historie SOS družstvo Kallich
Praha, ČR No Ratings Yet